Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrującej odwołania dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

 

 

Decyzja Nr 1

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrującej odwołania dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

§ 1

Na podstawie art. 199 ust. 3, art. 175 ust. 3 i art. 177 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 2

Odwołuje się Uczelnianą Komisję Stypendialną powołaną 27 listopada 2006 roku, w składzie: prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski, prof. dr hab. inż. Janina Pogorzelska, prof. dr hab. Tadeusz Korniak, dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM, dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM, dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM, prof. dr hab. Joanna Szteyn, dr hab. Ewa Kartowicz, prof. dr hab. Janusz Terlecki, prof. dr hab. inż. Antoni Kruk, mgr inż. Eliza Sitnik, mgr inż. Krzysztof Karpiesiuk, mgr Dawid Marczak, mgr inż. Anna Kowalczyk, mgr Przemysław Dorszewski, mgr inż. Marcin Sidoruk, lek. wet. Aleksandra Ruszczyńska, mgr Aneta Grygiel, mgr inż. Marta Żmojda, mgr Maciej Kwiatkowski, mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo.

§ 3

Powołuje się na rok akademicki 2007/2008 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną rozpatrującą odwołania doktorantów od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie świadczeń pomocy materialnej w składzie:

dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM,                    - lek. wet. Agata Bancerz-Kisiel,
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski,              - mgr inż. Sylwia Domaradzka,
prof. dr hab. Józef Górniewicz,                              - mgr Przemysław Dorszewski,
dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM,                   - mgr Małgorzata Iwan,
dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,                      - mgr Marcin Krejckant,
prof. dr hab. Tadeusz Korniak,                              - mgr Karolina Korobczenko,
prof. dr hab. inż. Antoni Kruk,                               - mgr inż. Anna Kowalczyk,
prof. dr hab. inż. Janina Pogorzelska,                   - mgr inż. Agata Lecewicz,
dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM,                      - mgr inż. Marcin Sidoruk,
prof. dr hab. Joanna Szteyn,                                 - mgr inż. Eliza Sitnik,
prof. dr hab. Janusz Terlecki,                                 - lek. wet. Piotr Socha,
ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM,           - mgr Joanna Woike,

- mgr inż. Katarzyna Ząbek
- mgr inż. Marta Żmojda,
- mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo.

§ 4

Przekazuje się w roku akademickim 2007/2008 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.).

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 października 2007 roku.


Rektor 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.01.2008
Data publikacji:
25.01.2008 09:09
Data aktualizacji:
25.01.2008 09:09
Liczba wyświetleń:
3974
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument