Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego w ramach programu MNISW „regionalna inicjatywa doskonałości” 2019-2022

Strona została usunięta dnia: 15 listopad, 2019 - 23:01

 

Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego w ramach programu MNISW „regionalna inicjatywa doskonałości” 2019-2022
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na Wydziale Nauk o Środowisku w ramach projektu pt. „INNOWACYJNA ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA ZDROWIA  SPOŁECZEŃSTWA i ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, numer umowy o dofinansowanie: 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.
Wymagania:
·         Ukończone studia drugiego stopnia – magisterskie, preferowany kierunek inżynieria środowiska
·         Doświadczenie w realizacji prac badawczych i laboratoryjnych z zakresu inżynierii środowiska
·         Dobra organizacja czasu i miejsca pracy
·         Umiejętność pracy w zespole badawczym
·         Umiejętność komunikowania się i redagowania tekstów w języku angielskim w stopniu bardzo
     dobrym
 
Opis stanowiska:
·         Obsługa laboratoryjna pracowni badawczych (przygotowywanie odczynników chemicznych,
     wykonywanie analiz fizyko-chemicznych próbek ścieków, osadów i biomasy, obsługa stanowisk
     badawczych i aparatury laboratoryjnej)
·         Uczestnictwo w pracach eksperymentalnych wykonywanych w Katedrze Inżynierii Środowiska
·         Udział w opracowywaniu wyników badań
·         Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych
·         Inne bieżące zadania związane z funkcjonowaniem laboratorium Katedry Inżynierii Środowiska
·         Umowa na okres próbny od 01.12.2019 do 29.02.2020 z możliwością przedłużenia na czas
     określony do dnia 31.12.2022
 
WYMAGANE  DOKUMENTY:
  • Curriculum vitae  (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, certyfikaty lub osiągnięcia naukowe
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
    w ofercie dla potrzeb rekrutacji dostępne na stronie: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 
Aplikacje w formie elektronicznej prosimy wysyłać na adres: kissekretariat@uwm.edu.pl lub składać osobiście w sekretariacie Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie,
ul. Warszawska 117, 10-719 Olsztyn, pok. 102, w terminie do dnia 21.11.2019 do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.11.2019.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk o Środowisku
Wytworzył:
dr hab. Ewa Paturej prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.11.2019
Data publikacji:
15.11.2019 22:55
Data aktualizacji:
15.11.2019 23:01
Liczba wyświetleń:
526
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument