Nr 196/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiej


Decyzja Nr 196/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Rektorskiej
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami) w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.  w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Radę Rektorską w następującym składzie:
    1)  prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Prorektor ds. Nauki,
    2)  prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum,
    3)  dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju,
    4)  dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,
    5)  dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – Prorektor ds. Kadr,
    6)  prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik – Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt,
    7)  prof. dr hab. Iwona Bogacka – Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii,
    8) dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
        i Budownictwa,
    9) dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM – Dziekan Wydziału Humanistycznego,
  10)  prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
  11)  dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – Dziekan Wydziału Lekarskiego,
  12)  dr hab. Jan Jakóbowski – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki,
  13)  prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
  14)  prof. dr hab. Roman Kisiel – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych,
  15)  dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM – Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku,
  16)  prof. dr hab. Ewa Dzika – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
  17)  dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,
  18)  prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – Dziekan Wydziału Nauki o Żywności,
  19)  dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych,
  20)  dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
  21)  prof. dr hab. Benedykt Błoński – Dziekan Wydziału Sztuki,
  22)  dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM – Dziekan Wydziału Teologii,
  23)  prof. dr hab. Wojciech Guzewicz – Dyrektor Filii w Ełku,
  24)  prof. dr hab. Ryszard Źróbek – Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej,
  25)  prof. dr hab. Katarzyna Glińska Lewczuk – Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Współpracy
       Międzynarodowej,
  26)  prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych,
  27)  prof. dr hab. Andrzej Koncicki – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni
       i Finansów,
  28)  prof. dr hab. Lidia Wądołowska – Przewodniczący Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej,
  29)  prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz – Przewodniczący Rady Edukacyjnej,
  30)  dr inż. Aleksander Socha – Kanclerz,
  31)  mgr Agnieszka Choma-Meus – Kwestor,
  32)  mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
  33)  prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – przedstawiciel Rady Uczelni,
  34)  dr inż. Wiesław Jastrzębski – Dyrektor Gabinetu Rektora,
  35)  dr hab. Jarosław Szczechowicz – Pełnomocnik Rektora ds. prawnych,
  36)  mgr Krzysztof Starańczak – Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa i analiz,
  37)  mgr Andrzej Góźdź – Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej,
  38)  mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec – Audytor Wewnętrzny,
  39)  mgr Maria Sobczak – Kierownik Biura Rektora,
  40)  Andrzej Grabowski – współwłaściciel grupy POLMLEK,
  41)  Mirosław Koźlakiewicz - przewodniczący Rady Nadzorczej Cedrob.
2.  Przewodniczącym Rady Rektorskiej jest Rektor.
3.  Szczegółowy zakres zadań oraz zasady działania Rady Rektorskiej określa Regulamin nadany
   przez Rektora.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
08.11.2019 15:22
Data aktualizacji:
16.11.2019 12:39
Liczba wyświetleń:
1105
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec196.pdf714.6 KB