Nr 197/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 197/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 listopada 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu
do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję 2016 - 2020
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1
ust. 4 Zarządzenia Nr 116/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Treść §1 pkt 4 Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016 – 2020
( ze zm.), zastępuje się następująco
:
„4) dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
     i Budownictwa”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
04.11.2019
Data publikacji:
08.11.2019 15:11
Data aktualizacji:
28.11.2019 12:30
Liczba wyświetleń:
722
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 197.pdf336.11 KB