Nr 195/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego

Strona została usunięta dnia: 8 listopad, 2019 - 14:59

 
Decyzja Nr 195/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego
 
Działając na podstawie § 2 ust. 11 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
oraz § 17 ust. 4 i § 20 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 31 października 2019 r. powołuję Radę Edukacyjną na kadencję do 31 sierpnia 2020 r.,
w następującym składzie:
  1)  prodziekani właściwi ds. kształcenia i studentów:
      a)  dr n. med. Olga Bielan,
      b)  dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM,
      c)  dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM,
      d)  dr inż. Jerzy Domański,
      e)  dr Beata Dulisz,
      f)   dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM,
      g)  dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM,
      h)  prof. dr hab. Krzysztof Jankowski,
       i)  ks. dr Zdzisław Kieliszek,
       j)  dr Aleksandra Kiślak-Malinowska,
       k) dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska,
       l)   dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun,
      m)  dr Cezary Kurkowski,
       n) dr Krzysztof Łożyński,
       o) dr inż. Marek Ogryzek,
       p) dr Renata Rozbicka,
       q) prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz,
        r) dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM,
        s)  prof. dr hab. Przemysław Sobiech,
        t)   prof. dr hab. Aleksander Świątecki,
        u) dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM,
        v) dr Tomasz Wierzejski,
       w)   dr inż. Adam Więk,
        x)   dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM,
2)  Dyrektor Filii UWM w Ełku – ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz,
3)  przedstawiciele rad naukowych dyscyplin:
        a)   dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM,
        b)   prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz;
        c)   prof. dr hab. Adam Doliwa,
        d)   dr hab. n. med. Janusz Godlewski,
        e)   dr hab. Radosław Gross,
        f)    dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM,
        g)   prof. dr hab. inż. Bożena Kordan,
        h)   dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM,
         i)   dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM,
         j)   dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM,
         k) dr Iwona Myśliwczyk,
          l) dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM,
        m)  dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM,
         n) dr hab. inż. Joanna Rodziewicz, prof. UWM,
         o) dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM,
         p) dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM,
         q) dr hab. inż. Sławomir Wierzbicki, prof. UWM,
         r)   prof. dr hab. Anna Zellma,
         s)  dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM.
 
§ 2
Powołuję prof. dr. hab. inż. Tomasza Daszkiewicza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Edukacyjnej na kadencję do 31 sierpnia 2020 r.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
08.11.2019 14:59
Data aktualizacji:
08.11.2019 14:59
Liczba wyświetleń:
663
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec195.pdf519.92 KB