Nr 198/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną w 2018 roku

 
Decyzja Nr 198/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 listopada 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną
w 2018 roku
 
Realizując postanowienia uchwały Nr 339 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną, na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W celu pobudzenia aktywności naukowej pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Rektor wprowadza system gratyfikacji autorów najlepszych artykułów naukowych
lub dzieł artystycznych przyznany w formie nagrody Rektora.
 
§ 2
Nagroda Rektora, o której mowa w § 1, przyznawana jest z puli nagród za działalność naukową
i artystyczną danego wydziału w 2019 roku.
 
§ 3
Kryteria w systemie gratyfikacji pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową i artystyczną, które zostały opracowane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ewaluacji jednostek naukowych, stanowią
Załącznik do niniejszej decyzji.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.11.2019
Data publikacji:
08.11.2019 14:28
Data aktualizacji:
08.11.2019 14:29
Liczba wyświetleń:
891
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec198.pdf326.68 KB
ZalDec198.docx19.98 KB