Nr 97/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku

 
ZARZĄDZENIE Nr 97/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku
 
Na podstawie § 17 ust. 4, § 37 ust. 2 oraz § 41 ust. 4 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku na Wydziale Nauk o Środowisku:
     1)  z dniem 30 listopada 2019 r. likwiduje się:
         a)  Katedrę Inżynierii Ochrony Wód,
         b)  Katedrę Mikrobiologii Środowiskowej,
     2)  z dniem 1 grudnia 2019 r. tworzy się Katedrę Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii
         Środowiskowej.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 listopada 2019 r. w jednostkach, o których mowa w ust. 1
    pkt 1, z dniem 1 grudnia 2019 r. stają się pracownikami Katedry Inżynierii Ochrony Wód
    i Mikrobiologii Środowiskowej.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Nauk o Środowisku
    oraz Kanclerzowi.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
08.11.2019 14:17
Data aktualizacji:
13.11.2019 11:49
Liczba wyświetleń:
971
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz97.pdf282.79 KB