Nr 96/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie ,,PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej’’.

 
Zarządzenie Nr 96/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w projekcie ,,PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów
i kadry akademickiej’’.
 
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na rok akademicki 2019/2020 wprowadza się Regulamin uczestnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie ,,PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów
i kadry akademickiej’’, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauki.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
08.11.2019 13:43
Data aktualizacji:
08.11.2019 13:43
Liczba wyświetleń:
647
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz96.pdf269.61 KB
RegulaminZarz96.doc271 KB
Zal1RegZarz96.docx91.18 KB
Zal2RegZarz96.docx91.49 KB
Zal3RegZarz96.docx90.69 KB
Zal4RegZarz96.docx103.45 KB
Zal5RegZarz96.docx77.91 KB
Zal6RegZarz96.docx83.19 KB