Nr 95/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 17.

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 95/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 17. „Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i pracowników UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17. „Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i pracowników UWM w Olsztynie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc poprzedni Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i pracowników UWM w Olsztynie”, wprowadzony zarządzeniem Nr 67/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17 „Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i pracowników UWM w Olsztynie”
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
07.11.2019 16:04
Data aktualizacji:
07.11.2019 16:04
Liczba wyświetleń:
742
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz95.pdf404.52 KB
ZalRegZarz95.docx98.34 KB
Zal1RegZarz95.doc398 KB
Zal2RegZarz95.doc326 KB
Zal3RegZarz95.doc341.5 KB
Zal4RegZarz95.doc367 KB
Zal5RegZarz95.doc635 KB
Zal6RegZarz95.doc421 KB
Zal7RegZarz95.doc329.5 KB
Zal8RegZarz95.doc329 KB
Zal9RegZarz95.doc174 KB