Nr 94/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 94/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

w związku z § 18 ust. 3 Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 (ze zm.) oraz § 15 ust. 3 Uchwały Nr 306 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 (ze zm.)
, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020
 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

22.11.2019 r.-18.02.2020 r. do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

03.02 – 18.02.2020 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 18.02.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

03.02. - 18.02.2020 r.
do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

19.02.2020 r. godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

20.02.2020 r. godz. 12.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

20.02. - 21.02.2020 r.
do godz. 15.00

 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
07.11.2019 12:10
Data aktualizacji:
07.11.2019 12:10
Liczba wyświetleń:
699
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument