Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista”

 
Zarządzenie Nr 93/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2019 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2
ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 529 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista”.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 79/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
17 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2019
Data publikacji:
07.11.2019 11:36
Data aktualizacji:
07.11.2019 11:36
Liczba wyświetleń:
561
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz93.pdf271.24 KB