Wersje strony Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.