Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych

 
ZARZĄDZENIE Nr 92/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z Uchwałą nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz
w związku
z Uchwałą nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza wzory umów w sprawie
    wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania
    stopnia doktora.
2.   Wzór umowy w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie
    postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym stanowi
    Załącznik nr 1.
3.   Wzór umowy w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie
    postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym finansowanego
    przez Pracodawcę stanowi Załącznik nr 2.
 
§ 2
1.   Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza wzory umów w sprawie
    wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania
    stopnia doktora habilitowanego.
2.   Wzór umowy w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania
    w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego stanowi Załącznik nr 3.
3.   Wzór umowy w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie
    postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego finansowanego przez
    Pracodawcę stanowi Załącznik nr 4.
 
§ 3
1.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.   Traci moc Zarządzenie nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie
kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego
    lub postępowania o nadanie tytułu profesora, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.   Do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w stosunku do osób, które rozpoczęły studia
    doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i w przypadku których wszczęto przewód
    doktorski w terminie do 30 kwietnia 2019 roku s
tosuje się zarządzenie, o którym mowa ust. 2.
4.   Do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wszczętych między
    1 października 2018 r. a 30 kwietnia 2019 r.
stosuje się zarządzenie, o którym mowa ust. 2.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2019
Data publikacji:
07.11.2019 11:16
Data aktualizacji:
07.11.2019 11:24
Liczba wyświetleń:
1428
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz92.pdf486.61 KB
Zal1Zarz92.docx18.04 KB
Zal2Zarz92.docx28.22 KB
Zal3Zarz92.docx17.8 KB
Zal4Zarz92.docx21.09 KB