Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynków i instalacji”

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 89/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2019 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynków i instalacji”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 529 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 41 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „
Audyt energetyczny budynków
i instalacji
”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2019
Data publikacji:
07.11.2019 10:11
Data aktualizacji:
07.11.2019 10:23
Liczba wyświetleń:
507
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument