Nr 88/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wymiaru kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Zarządzenie Nr 88/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 października 2019 roku
 
w sprawie ustalenia wymiaru kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych
w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
w związku z Uchwałą Nr 201 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie z dnia 22 czerwca
1999 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Socjoterapii, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na studiach podyplomowych w zakresie: „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk
    Społecznych ustala się wymiar kształcenia obejmujący trzy semestry zgodnie z Załącznikiem 1c
    do Uchwały Nr 587 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
    2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Socjoterapia”.
2.   Studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1 funkcjonują na zasadach określonych
    w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 ust. 1, dotyczy cykli kształcenia realizowanych począwszy od roku akademickiego 2019/2020.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 113/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2019
Data publikacji:
07.11.2019 09:35
Data aktualizacji:
07.11.2019 11:50
Liczba wyświetleń:
957
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument