Nr 189/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 189/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki
o polityce i administracji
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
ze zmianami) w związku z § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 22 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 31 października 2019 r. powołuję prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego do pełnienia funkcji
    Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji na okres do 31 grudnia
    2021 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce
    i administracji określa udzielone pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
05.11.2019 09:39
Data aktualizacji:
05.11.2019 09:58
Liczba wyświetleń:
534
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument