Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

 
Decyzja Nr 186/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
 
Działając na podstawie § 15 ust. 7 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Z dniem 31 października 2019 r. powołuję prof. dr hab. Jadwigę Wierzbowską do pełnienia funkcji
    Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres
    do 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowy zakres działania Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny określa
    pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
05.11.2019 09:14
Data aktualizacji:
05.11.2019 09:14
Liczba wyświetleń:
297
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec186.pdf231.89 KB