Nr 184/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny filozofia

 
Decyzja Nr 184/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 października 2019 roku

 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny filozofia
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
ze zmianami) w związku z § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 22 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 31 października 2019 r. powołuję prof. dr hab. Mieczysława Jagłowskiego do pełnienia
   funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny filozofia na okres do 31 grudnia 2021 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny filozofia określa udzielone
    pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
04.11.2019 16:28
Data aktualizacji:
04.11.2019 16:28
Liczba wyświetleń:
517
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec184.pdf252.74 KB