Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego

 
Decyzja Nr 182/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego
 
Działając na podstawie § 2 ust. 10 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
oraz § 19 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Z dniem 31 października 2019 r. powołuję Uniwersytecką Radę Doskonałości Naukowej na kadencję
    do 31 grudnia 2020 r. w następującym składzie:
  1)   Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
  2)   Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
  3)   Prof. dr hab. Wojciech Janczukowicz
  4)   Prof. dr hab. Marek Markowski
  5)   Prof. dr hab. Marcin Mycko
  6)   Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska
  7)   Prof. dr hab. Mariusz Rutkowski
  8)   Prof. dr hab. Aleksy Tralle
  9)   Prof. dr hab. Lidia Wądołowska
10)    Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
11)   Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
12)   Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
13)    Ks. dr hab. Karol Jasiński, prof.  UWM
14)   Dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM
15)   Dr hab. Wiesława Lizińska, prof.  UWM
16)   Dr hab. Marzenna Nowicka, prof.  UWM
17)   Dr hab. Jacek Rapiński, prof.  UWM
18)   Dr hab. Nina Smolińska, prof.  UWM
19)   Dr hab. Irena Makarczyk
20) przedstawiciel doktorantów
 
2.  Z dniem 31 października 2019 r. powołuję prof. dr hab. Lidię Wądołowską do pełnienia funkcji
   Przewodniczącego Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej na kadencję do 31 grudnia 2020 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
04.11.2019 16:11
Data aktualizacji:
14.11.2019 13:30
Liczba wyświetleń:
1152
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec182.pdf338.82 KB