Nr 181/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny

 
Decyzja Nr 181/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 października 2019 roku

 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny  

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
ze zmianami) w związku z § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 22 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 31 października 2019 r. powołuję prof. dr hab. Zbigniewa Chojnowskiego do pełnienia
    funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawstwo na okres
    do 31 grudnia 2021 r.
2.  Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Rady Dyscypliny określa § 28 ust. 2 Statutu
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
04.11.2019 16:01
Data aktualizacji:
04.11.2019 16:01
Liczba wyświetleń:
457
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec181.pdf270.97 KB