Nr 178/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 178/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 143/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia
16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:

§ 1

§ 1 Decyzji Nr 143/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2019 roku
w sprawie powołania
Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres
do 31 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:
 
㤠1
Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej
i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
  1)   Prof. dr hab. Marek Sokołowski 
  2)   Dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM
  3)   Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
  4)   Dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM
  5)   Dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM
  6)   Dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM
  7)   Dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM
  8)   Dr hab. Jarosław Rubacha, prof. UWM
  9)   Dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM
10)  Dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM
11) Dr hab. Bara Ndiaye
12)  Dr hab. Maria Rółkowska
13)  Mgr Marta Wiśniewska - przedstawiciel doktorantów"
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.10.2019
Data publikacji:
04.11.2019 15:32
Data aktualizacji:
05.11.2019 13:10
Liczba wyświetleń:
884
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec178.pdf337.48 KB