Nr 171/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny

 
Decyzja Nr 171/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 października 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
ze zmianami) w związku z § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 22 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Z dniem 29 października 2019 r. powołuję prof. dr hab. Mariusza Rutkowskiego do pełnienia funkcji
   kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres
   do 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Rady Dyscypliny określa § 28 ust. 2 Statutu
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.10.2019
Data publikacji:
04.11.2019 09:28
Data aktualizacji:
04.11.2019 09:28
Liczba wyświetleń:
579
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec171.pdf270.2 KB