Nr 169/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Decyzja Nr 169/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/2020
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Uczelniany Zespół ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/2020
w składzie:
    1)  mgr Agnieszka Juchniewicz - Kierownik Zespołu, Biuro ds. Studenckich
Członkowie:
    2)  mgr Natalia Lipińska-Wilk - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
    3)  dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
    4)  Lidia Siergiej - Wydział Biologii i Biotechnologii
    5)  mgr Kamila Kurowska – Wydział Biologii i Biotechnologii
    6)  mgr Marta Staniszewska - Wydział Biologii i Biotechnologii
    7)  Jolanta Szczepańska - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
    8)  mgr Katarzyna Burska-Giedrys – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
    9)  mgr Agnieszka Dziuba - Wydział Humanistyczny
  10)  mgr Monika Rubacha – Wydział Humanistyczny
  11)  mgr Anna Olenkowicz - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  12)  mgr Agnieszka Banach-Szewczak - Wydział Matematyki i Informatyki
  13)  Sabina Manista - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  14)  Jadwiga Woroniecka - Wydział Nauk Ekonomicznych
  15)  mgr Anna Andrusiewicz - Wydział Lekarski
  16)  mgr Justyna Bieńkowska – Wydział Lekarski
  17)  mgr Artur Tański – Wydział Nauk o Zdrowiu
  18)  mgr Monika Grela – Wydział Nauk o Zdrowiu
  19)  mgr inż. Martyna Sobczak – Wydział Nauk o Środowisku
  20)  mgr Weronika Kurrek – Wydział Nauk o Środowisku
  21)  mgr Helena Radomska - Wydział Nauk Społecznych
  22)  mgr Małgorzata Gisicz – Wydział Nauk Społecznych
  23)  mgr Małgorzata Trybalska – Wydział Nauk Społecznych
  24)  mgr Anna Szmalc – Wydział Nauk Społecznych
  25)  mgr Artur Murach – Wydział Nauk Społecznych
  26)  mgr Katarzyna Erdman - Wydział Nauk Technicznych
  27)  dr inż. Aleksandra Majkowska - Wydział Nauki o Żywności
  28)  mgr Ewa Skowrońska - Wydział Nauki o Żywności
  29)  mgr Iryna Piroch - Wydział Prawa i Administracji
  30)  mgr Jolanta Szamatowicz - Wydział Prawa i Administracji
  31)  mgr Katarzyna Stasiak - Wydział Sztuki
  32)  mgr Ewa Czaplicka – Wydział Teologii
  33)  mgr Magdalena Pachla – Wydział Teologii
  34)  lic. Joanna Chyła – Filia w Ełku.
 
§ 2
Do podstawowych zadań Zespołu należy:
   1)  udzielanie studentom informacji o zasadach, terminach i warunkach ubiegania się o stypendium
       rektora,
   2)  przyjmowanie wniosków o stypendium rektora z uwzględnieniem, że poszczególni członkowie
       Zespołu przyjmują wnioski studentów wyłącznie ze swoich Wydziałów,
   3)  przygotowanie list rankingowych studentów ubiegających stypendium rektora,
   4)  przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących stypendium rektora,
   5)  sporządzanie danych statystycznych.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
31.10.2019 12:09
Data aktualizacji:
31.10.2019 12:09
Liczba wyświetleń:
551
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec169.pdf641.14 KB