Nr 168/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020

 
Decyzja Nr 168/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 października 2019 roku
 
w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Przekazuję w roku akademickim 2019/2020 uprawnienia Komisji Stypendialnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.: stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.
 
§ 2
Przekazuję w roku akademickim 2019/2020 uprawnienia Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania odwołań studentów od decyzji Komisji Stypendialnej.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
29.10.2019 15:54
Data aktualizacji:
29.10.2019 15:54
Liczba wyświetleń:
629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec168.pdf292.56 KB