Nr 69/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 69/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych
i innych form kształcenia
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza
się, co następuje:
 
§ 1
1.  Określa się wzory umów o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane
    z prowadzeniem:
      1)   studiów podyplomowych - załącznik Nr 1 do zarządzenia,
      2)   kursów - załącznik Nr 2 do zarządzenia,
      3)   szkoleń - załącznik Nr 3 do zarządzenia,
      4)   szkoleń specjalizacyjnych - załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 
§ 2
1.  Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Uniwersytetu do stosowania wzorów umów, o których
    mowa w § 1 dla wszystkich cykli kształcenia, rozpoczynających się od dnia wejścia w życie
    niniejszego Zarządzenia.
2.   Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia zachowują moc.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń specjalizacyjnych
(ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń (ze zm.).
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
29.10.2019 15:27
Data aktualizacji:
29.10.2019 15:28
Liczba wyświetleń:
449
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69.pdf369.24 KB
Zal1Zarz69.docx21.59 KB
Zal2Zarz69.docx18.09 KB
Zal3Zarz69.docx17.74 KB
Zal4Zarz69.docx17.21 KB