Nr 163/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny

 
Decyzja Nr 163/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 2019 roku

 w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny

 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
ze zmianami) w związku z § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 22 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Z dniem 24 października 2019 r. powołuję prof. dr hab. Agnieszkę Pszczółkowską do pełnienia
   funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
   na okres do 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Rady Dyscypliny określa § 28 ust. 2 Statutu
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2019
Data publikacji:
29.10.2019 10:38
Data aktualizacji:
30.10.2019 13:22
Liczba wyświetleń:
685
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec163.pdf266.85 KB