Nr 160/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw analizy wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 160/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw analizy wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W celu dostosowania struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przepisów Statutu wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołuję Zespół roboczy do spraw analizy wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w następującym składzie:
   1)  dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – Przewodniczący,
   2)  prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
   3)  dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM,
   4)  mgr Izabela BAGIŃSKA,
   5)  mgr inż. Monika GÓRECKA,
   6)  mgr Marzena HERMAŃSKA,
   7)  mgr Andrzej RYDZEWSKI.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2019
Data publikacji:
28.10.2019 10:54
Data aktualizacji:
28.10.2019 10:54
Liczba wyświetleń:
520
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec160.pdf314.81 KB