Nr 157/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny

 
Decyzja Nr 157/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 października 2019 roku
 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
ze zmianami) w związku z § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 22 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Z dniem 23 października 2019 r. powołuję dr hab. Marzennę Nowicką, prof. UWM do pełnienia
   funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika na okres
   do 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Rady Dyscypliny określa § 28 ust. 2 Statutu
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pełnomocnictwo.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2019
Data publikacji:
28.10.2019 10:01
Data aktualizacji:
28.10.2019 10:02
Liczba wyświetleń:
646
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec157.pdf270.66 KB