Nr 154/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

 
Decyzja Nr 154/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 października 2019 roku
 
 
 
w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
 
Działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Zespół ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, zwany dalej Zespołem,
    w następującym składzie:
      1)  Prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica
      2)  Dr hab. Joanna K. Banach, prof. UWM
      3)  Dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
      4)  Dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
      5)  Dr hab. inż. Konrad Turkowski, prof. UWM
      6)  Dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
      7)  Dr Joanna Dynowska
      8)  Dr Waldemar Kozłowski
      9)  Dr Marian Oliński
    10)  Dr Sylwia Stachowska
    11)  Dr inż. Anna Strychalska-Rudzewicz
    12)  Dr Piotr Szamrowski 
2.  Do zadań Zespołu należy:
     1)  kreowanie polityki naukowej w zakresie rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
     2)  współpraca z Radą Edukacyjną sprawującą nadzór merytoryczny nad kierunkami kształcenia,
         w których dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości jest dyscypliną wiodącą.
3.  Zespół funkcjonuje do 31 grudnia 2021 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2019
Data publikacji:
28.10.2019 09:38
Data aktualizacji:
28.10.2019 09:38
Liczba wyświetleń:
462
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec154.pdf325.22 KB