Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 153/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 
Działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Zespół ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
    zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
 
      1.    Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka
      2.    Dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
      3.    Dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM
      4.    Dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM
      5.    Dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
      6.    Dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM
      7.    Dr hab. inż. Andrzej Biłozor
      8.    Dr hab. inż. Krystyna Kurowska
      9.    Dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska
     10.   Dr inż. Iwona Cieślak
     11.   Dr Alina Źróbek-Różańska
     12.   Mgr inż. Mateusz Ciski – przedstawiciel doktorantów 
2.  Do zadań Zespołu należy:
      1)  kreowanie polityki naukowej w zakresie rozwoju dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna
          i gospodarka przestrzenna,
      2)  współpraca z Radą Edukacyjną sprawującą nadzór merytoryczny nad kierunkami kształcenia,
          w których dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna jest
          dyscypliną wiodącą.
3.  Zespół funkcjonuje do 31 grudnia 2021 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
23.10.2019
Data publikacji:
28.10.2019 09:34
Data aktualizacji:
20.11.2019 14:13
Liczba wyświetleń:
999
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja Nr 153.pdf349.83 KB