Nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sztuki muzyczne

 
Decyzja Nr 152/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. sztuki muzyczne
 
Działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Zespół ds. dyscypliny sztuki muzyczne zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
    1) Prof. dr hab. Benedykt Błoński
    2) Prof. dr hab. Marcin Wawruk
    3) Dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
    4) Dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
    5) Dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM
    6) Dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM
    7) Dr hab. Grzegorz Lewandowski
    8) Dr hab. Zbigniew Stępniak
    9) Dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska
  10)  Dr hab. Hanna Zajączkiewicz
  11)  Dr Zofia Antes
  12)  Dr Adam Rosiński
 
2.  Do zadań Zespołu należy:
    1)  kreowanie polityki naukowej w zakresie rozwoju dyscypliny sztuki muzyczne,
    2)  weryfikacja formalna wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora,
    3)  przedstawienie propozycji składu zespołów do spraw związanych z przeprowadzeniem
        postępowania o nadanie stopnia doktora,
    4)  współpraca z Radą Edukacyjną sprawującą nadzór merytoryczny nad kierunkami kształcenia,
        w których dyscyplina sztuki muzyczne jest dyscypliną wiodącą.
3.  Zespół funkcjonuje do 31 grudnia 2021 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2019
Data publikacji:
25.10.2019 15:07
Data aktualizacji:
25.10.2019 15:07
Liczba wyświetleń:
420
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec152.pdf346.69 KB