Nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny filozofia

 
Decyzja Nr 151/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny filozofia
 
Działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Zespół ds. dyscypliny filozofia zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
    1)  prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski
    2)  prof. dr hab. Robert Zaborowski
    3)  dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
    4)  dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM
    5)  dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
    6)  dr hab. Andrzej Kucner
    7)  dr hab. Dorota Sepczyńska
    8) dr Agnieszka Biegalska
    9) dr Ryszard Podgórski
  10)  dr Andrzej Stoiński
  11)  dr Marta Śliwa
  12)  mgr Wojciech Sikora – przedstawiciel doktorantów
2.  Do zadań Zespołu należy:
   1)  kreowanie polityki naukowej w zakresie rozwoju dyscypliny filozofia,
   2)  weryfikacja formalna wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora,
   3)  przedstawienie propozycji składu zespołów do spraw związanych z przeprowadzeniem
       postępowania o nadanie stopnia doktora,
   4)  współpraca z Radą Edukacyjną sprawującą nadzór merytoryczny nad kierunkami kształcenia,
       w których dyscyplina filozofia jest dyscypliną wiodącą.
3.  Zespół funkcjonuje do 31 grudnia 2021 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2019
Data publikacji:
25.10.2019 14:58
Data aktualizacji:
25.10.2019 14:58
Liczba wyświetleń:
710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec151.pdf342.78 KB