Nr 150/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji

Decyzja Nr 150/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji
 
Działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Zespół ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji zwany dalej Zespołem,
    w następującym składzie:
      1)     Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
      2)     Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM
      3)     Dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM
      4)     Dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM
      5)     Dr hab. Tomasz Bojarowicz
      6)     Dr hab. Wojciech T. Modzelewski
      7)     Dr hab. Jacek Więcławski
      8)     Dr Maciej Hartliński
      9)     Dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska
     10)    Dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska
     11)    Dr Krzysztof Żęgota
     12)    Mgr Wojciech Fabiszewski – przedstawiciel doktorantów
 2.  Do zadań Zespołu należy:
      1)  kreowanie polityki naukowej w zakresie rozwoju dyscypliny nauki o polityce i administracji,
      2)  weryfikacja formalna wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora,
      3)  przedstawienie propozycji składu zespołów do spraw związanych z przeprowadzeniem
          postępowania o nadanie stopnia doktora,
      4)  współpraca z Radą Edukacyjną sprawującą nadzór merytoryczny nad kierunkami kształcenia,
          w których dyscyplina nauki o polityce i administracji jest dyscypliną wiodącą.
3.  Zespół funkcjonuje do 31 grudnia 2021 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2019
Data publikacji:
25.10.2019 08:12
Data aktualizacji:
25.10.2019 08:12
Liczba wyświetleń:
625
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec150.pdf364.75 KB