Nr 87/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku

 
ZARZĄDZENIE Nr 87/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 października 2019 roku
 
w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 oraz § 40 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   W Filii W Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Ełku likwiduje się z dniem
    31 października 2019 roku Katedrę Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2.   Z dniem 1 listopada 2019 r. strukturę Filii w Ełku tworzy Katedra Nauk Społecznych i Administracji.
3.   Pracownicy będący na dzień 31 października 2019 r. pracownikami Katedry Administracji
    i Bezpieczeństwa Wewnętrznego stają się z dniem 1 listopada 2019 roku pracownikami Katedry
    Nauk Społecznych i Administracji, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Filii w Ełku stanowiącym
    załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
1.   Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dyrektorowi Filii w Ełku
    oraz Kanclerzowi.
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.10.2019
Data publikacji:
24.10.2019 14:26
Data aktualizacji:
30.10.2019 09:21
Liczba wyświetleń:
1630
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz87.pdf302.84 KB