Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Strona została usunięta dnia: 23 październik, 2019 - 13:52

 Dyrektor
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ogłasza
 
KONKURSY
na stanowisko:
1.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
2.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurochirurgii
3.    Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Budzik dla Dorosłych
4.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii, Oddziału Udarowego
5.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Otorynolaryngologii Chorób Głowy i Szyi
6.    Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej
7.    Pielęgniarki Oddziałowej  Izby Przyjęć

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinny posiadać kwalifikacje określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz.U. Nr. 151 poz. 896)
oraz złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  (Dz.U.  Nr. 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami

 Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2019 r.
  w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem  i telefonem nadawcy oraz dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ………………”
(wskazanie kliniki, oddziału),
i przesłać na adres : 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30  10-082 Olsztyn  
 
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14K.
 
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs – sekretariat szpitala,
w godzinach 7.25 – 15.00 dni pracujące.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Wytworzył:
lek. Radosław Borysiuk - Dyrektor USK
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2019
Data publikacji:
23.10.2019 13:51
Data aktualizacji:
23.10.2019 13:52
Liczba wyświetleń:
575
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument