UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII

Strona została usunięta dnia: 22 październik, 2019 - 14:06

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anatomii
Czas pracy: pełen etat, umowa na zastępstwo (37 h/tydzień, praca zmianowa w godz. 07:00-21:00)
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
   Pomoc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych oraz pomoc w czasie kolokwiów i egzaminów;
   Obsługa sal prosektoryjnych i ich zaplecza (magazyn zwłok, maceratorium, chłodnia);
   Pomoc w przygotowaniu materiału anatomicznego do prac i badan naukowych;
   Dokumentacja kolokwiów i egzaminów w postaci zdjęć preparatów anatomicznych oraz ich
   archiwizacja;
    Konserwacja i naprawa aparatury laboratoryjnej;
    Przestrzeganie tajemnicy służbowej;
    Pracownik zobowiązany jest do wykonywania wszelkich poleceń kierownika jednostki
   organizacyjnej, wiążących się z zakresem jego obowiązków, a nie objętych niniejszym zakresem
   czynności.

WYMAGANIA:
    dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office;
    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
    samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
    dyspozycyjność;
    nienaganna kultura osobista.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
     przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
    w wersji elektronicznej na adres: anatomia.info@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 października 2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2019
Data publikacji:
22.10.2019 14:06
Data aktualizacji:
22.10.2019 14:06
Liczba wyświetleń:
683
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument