Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 139/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 października 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu realizacji zadań wynikających z projektu pt. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie
    nr
POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dnia 11 grudnia 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego
    Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
    powołuję Zespół do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji
    Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
, zwany dalej Zespołem,
    w następującym składzie:
      1)     mgr Maria SOBCZAK – Przewodnicząca,
      2)     mgr inż. Monika GÓRECKA,
      3)     mgr inż. Dorota JANUSZKO,
      4)     mgr Zofia KONOPKA,
      5)     mgr Zofia MOŻELUK,
      6)     mgr Aleksandra WILCZYŃSKA.
2.  Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów
    – dr. hab. Jerzemu Przyborowskiemu, prof. UWM.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.10.2019
Data publikacji:
22.10.2019 08:35
Data aktualizacji:
22.10.2019 08:35
Liczba wyświetleń:
400
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec139.pdf344.43 KB