Nr 149/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 149/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 18 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny nauki prawne na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
  1)  Dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
  2)  Dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM
  3)  Dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM
  4)  Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
  5)  Dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UWM
  6)  Dr hab. Mirosław Karpuik, prof. UWM
  7)  Dr hab. Piotr Wacław Krajewski, prof. UWM
  8)  Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM
  9)  Dr hab. Mariola Urszula Lemonnier, prof. UWM
10)  Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
11)  Dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
12)  Dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM
13) Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
14) Dr hab. Denis Solodov, prof. UWM
15) Dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM
16) Dr hab. Dorota Beata Lis-Staranowicz
17) Dr hab. Marek Zbigniew Salamonowicz
18) dr hab. Jarosław Adam Szczechowicz
19) dr hab. Krystyna Jolanta Szczechowicz
20) Mgr Paweł Sobotko - przedstawiciel doktorantów
 

 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.10.2019
Data publikacji:
21.10.2019 12:38
Data aktualizacji:
21.10.2019 12:38
Liczba wyświetleń:
750
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec149.pdf351.49 KB