Nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 107/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
 
zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie  

 

 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 2
ust. 1-3
Uchwały Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja
2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lipca
2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
§ 1 ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) dr hab. Marcin Dębowski, prof. UWM,”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
21.10.2019 12:11
Data aktualizacji:
21.10.2019 12:11
Liczba wyświetleń:
386
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec107.pdf266.31 KB