Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarządzenie Nr 68/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku

 w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020
w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińśko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 

§ 1

Ustala się wysokość stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 2372 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
21.10.2019 11:44
Data aktualizacji:
21.10.2019 11:44
Liczba wyświetleń:
982
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz68.pdf228.9 KB