Nr 145/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 145/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 października 2019 roku
 
w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 2 ust. 12 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do wskazanej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wyznaczam dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM – Prorektora ds. Kształcenia i Studentów,
do pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres do 31 sierpnia 2020 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2019
Data publikacji:
21.10.2019 11:08
Data aktualizacji:
21.10.2019 11:09
Liczba wyświetleń:
566
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec145.pdf220.55 KB