Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 83/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku
 
w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na rok akademicki 2019/2020  
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
na podstawie § 10 ust. 3 Uchwały Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku  sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020,
zarządza się, co  następuje
:
 
§ 1
Ustala się następującą listę programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020:
   1)   Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
   2)   programy Narodowego Centrum Nauki, w szczególności:
       a)  ALPHORN (polsko-szwajcarskie projekty badawcze),
       b)  BEETHOVEN,
       c)  DAINA,
       d)  HARMONIA,
       e)  MAESTRO,
       f)   OPUS,
       g)  PRELUDIUM,
       h)  PRELUDIUM BIS,
        i)  SHENG;
        j)  SONATA,
       k)  SONATA BIS,
        l)  SONATINA,
       m) SYMFONIA,
       n)  projekty realizowane w ramach sieci BiodivERsA
       o)  projekty realizowane w ramach wspólnych inicjatyw wielostronnych, w tym Wspólnych
           Inicjatyw Programowych (JPI);
   3)   programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w szczególności:
       a)  FIRST TEAM,
       b)  HOMING,
       c)  POWROTY,
       d)  TEAM,
       e)  TEAM-TECH,
       f)   TEAM-TECH Core Facility,
       g)  TEAM-TECH Core Facility Plus, 2
       h)  Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB),
        i)  MISTRZ,
        j)  programy Międzynarodowe Agendy Badawcze Plus (MAB Plus);
   4)   programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym:
       a)  finansowane w ramach programów krajowych i programów strategicznych,
       b)  finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
       c)  programy grup ERA-NET/ERA-NET+ oraz ERA-NET COFUND,
       d)  projekty realizowane w ramach wspólnych inicjatyw wielostronnych, w tym Wspólnych
           Inicjatyw Programowych (JPI) oraz programu BONUS;
   5)   Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020
       – Horyzont 2020 (The EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020
       – Horizon 2020), w szczególności:
       a)  działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA),
       b)  granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC),
       c)  projekty badawczo-innowacyjne oraz innowacyjne,
       d)  działania dotyczące Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa,
           w tym projekty typu Teaming of Excellence.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2019
Data publikacji:
18.10.2019 13:45
Data aktualizacji:
18.10.2019 13:54
Liczba wyświetleń:
586
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz83.pdf593.91 KB