Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 138/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 15 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
  1)   Prof. dr hab. Paweł Brzuzan
  2)   Prof. dr hab. Sławomir Ciesielski
  3)   Prof. dr hab. Wojciech Janczukowicz
  4)   Prof. dr hab. Irena Wojnowska-Baryła
  5)   Dr hab. Katarzyna Bernat, prof. UWM
  6)   Dr hab. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM
  7)   Dr hab. Marcin Dębowski, prof. UWM
  8)   Dr hab. Julita Dunalska, prof. UWM
  9)   Dr hab. Urszula Filipkowska, prof. UWM
10)  Dr hab. Iwona Gołaś, prof. UWM
11)  Dr hab. Jolanta Grochowska, prof. UWM
12)  Dr hab. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM
13)  Dr hab. Monika Harnisz, prof. UWM
14)  Dr hab. Ewa Korzeniewska, prof. UWM
15)  Dr hab. Dorota Kulikowska, prof. UWM
16)  Dr hab. Ewa Paturej, prof. UWM
17)  Dr hab. Tomasz Pokój, prof. UWM
18)  Dr hab. Joanna Rodziewicz, prof. UWM
19)  Dr hab. Magdalena Zielińska, prof. UWM
20)  Dr hab. Marcin Zieliński, prof. UWM
21)  Dr hab. Katarzyna Bułkowska
22)  Dr hab. Renata Tandyrak
23)  Dr hab. Maciej Woźny
24)  Dr hab. Renata Augustyniak
25)  Dr inż. Tomasz Jóźwiak
26)  Mgr inż. Kamil Bryszewski - przedstawiciel doktorantów
 
 § 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.10.2019
Data publikacji:
17.10.2019 09:44
Data aktualizacji:
17.10.2019 09:44
Liczba wyświetleń:
614
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec138.pdf468.47 KB