Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 143/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej
i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
  1)   Prof. dr hab. Marek Sokołowski 
  2)   Dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM
  3)   Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
  4)   Dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM
  5)   Dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM
  6)   Dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM
  7)   Dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM
  8)   Dr hab. Jarosław Rubacha, prof. UWM
  9)   Dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM
10)  Dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM
11)  Dr hab. Maria Rółkowska
12)  Mgr Marta Wiśniewska - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2019
Data publikacji:
16.10.2019 15:00
Data aktualizacji:
16.10.2019 15:00
Liczba wyświetleń:
550
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec143.pdf298.31 KB