Nr 142/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r.

Decyzja Nr 142/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres do 31 grudnia
2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny językoznawstwo na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
  1)   Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
  2)   Prof. dr hab. Mariusz Rutkowski
  3)   Dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM
  4)   Dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM
  5)   Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM
  6)   Dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM
  7)   Dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM
  8)   Dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM
  9)   Dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM
10)  Dr hab. Mariola Jaworska
11)  Dr hab. Magdalena Thien
12)  Mgr Bartosz Kossakowski - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2019
Data publikacji:
16.10.2019 14:57
Data aktualizacji:
16.10.2019 14:57
Liczba wyświetleń:
906
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec142.pdf290.97 KB