Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawsto na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 141/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawstwo na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny literaturoznawstwo na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
  1)   Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
  2)   Prof. dr hab. Grzegorz Igliński
  3)   Dr hab. Iryna Betko, prof. UWM
  4)   Dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
  5)   Dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM
  6)   Dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM
  7)   Dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM
  8)   Dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM
  9)   Dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM
10)  Dr hab. Bernadetta Darska
11)  Dr hab. Aneta Jachimowicz
12)  Mgr Sabina Kowalczyk - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2019
Data publikacji:
16.10.2019 14:54
Data aktualizacji:
21.10.2019 11:48
Liczba wyświetleń:
1095
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec141.pdf289.7 KB