Nr 140/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny historia na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 140/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny historia na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 16 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny historia na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie: 
  1)   Prof. dr hab. Roman Jurkowski
  2)   Prof. dr hab. Norbert Kasparek
  3)   Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
  4)   Dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM
  5)   Dr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM
  6)   Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM
  7)   Dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
  8)   Dr hab. Wiesław Łach, prof. UWM
  9)   Dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM
10)  Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM
11)  Dr hab. Tomasz Strzeżek, prof. UWM
12)  Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
13)  Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM
14)  Dr hab. Radosław Gross
15)  Dr hab. Irena Makarczyk
16)  Dr hab. Karol Sacewicz
17)  Mgr Elżbieta Klimus - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2019
Data publikacji:
16.10.2019 14:51
Data aktualizacji:
16.10.2019 14:51
Liczba wyświetleń:
1131
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec140.pdf315.15 KB