Nr 137/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 137/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 14 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny nauki medyczne na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
  1)   Prof. dr hab. Ewa Dzika
  2)   Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki
  3)   Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik
  4)   Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc
  5)   Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski
  6)   Prof. dr hab. n. wet. Mariusz Majewski
  7)   Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
  8)   Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
  9)   Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
10)  Prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska
11)  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
12)  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
13)  Dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM
14)  Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM
15)  Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
16)  Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
17)  Dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM
18)  Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM
19)  Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM
20)  Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM
21)  Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
22)  Dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM
23)  Dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM
24)  Dr hab. n. med. Janusz Godlewski
25)  Dr hab. n. med. Joanna Haraźna
26)  Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
27)  Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko
28)  Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski
29)  Dr hab. n. med. Anna Żurada
30)  Lek. Łukasz Jaśkiewicz - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.10.2019
Data publikacji:
15.10.2019 14:13
Data aktualizacji:
18.10.2019 11:12
Liczba wyświetleń:
778
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec137.pdf501.33 KB