Nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 136/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 14 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres
do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
 
  1)   Prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak
  2)   Prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk
  3)   Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski
  4)   Prof. dr hab. Bożena Kordan
  5)   Prof. dr hab. Andrzej Łachacz
  6)   Prof. dr hab. Marek Marks
  7)   Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska
  8)   Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz
  9)   Prof. dr hab. Mariusz Stolarski
10)    Prof. dr hab. Jadwiga Wierzbowska
11)    Prof. dr hab. Marian Wiwart
12)    Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
13)    Prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski
14)  Dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM
15)  Dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM
16)  Dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM
17)  Dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM
18)  Dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM
19)  Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
20)  Dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM
21)  Dr hab. Urszula Wachowska, prof. UWM
22)  Dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM
23)  Dr hab. Żuk-Gołaszewska, prof. UWM
24)  Dr hab. inż. Bogdan Dubis
25)  Dr hab. inż. Ewa Dragańska
26)  Dr hab. Magdalena Jastrzębska
27)  Dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska
28)  Dr hab. Marzenna Olszewska
29)  Dr Barbara Kalisz
30)  Mgr inż. Mateusz Sokólski - doktorant
  
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.10.2019
Data publikacji:
15.10.2019 13:44
Data aktualizacji:
15.10.2019 14:02
Liczba wyświetleń:
622
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec136.pdf473.9 KB