Nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.

 
Decyzja Nr 135/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 października 2019 roku
 
w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres
do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 14 października 2019 r. powołuję Radę Naukową Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r. w następującym składzie:
  1)   Prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik
  2)   Prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz
  3)   Prof. dr hab. inż.  Krystyna Demska-Zakęś
  4)   Prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat
  5)   Prof. dr hab. Leyland Fraser
  6)   Prof. dr hab. inż.  Andrzej Gugołek
  7)   Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaworski
  8)   Prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński
  9)   Prof. dr hab. inż. Władysław Kordan
10) Prof. dr hab. inż. Roman Kujawa
11)  Prof. dr hab. inż. Jan Miciński
12)  Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikulski
13)  Prof. dr hab. inż. Daria Murawska
14)  Prof. dr hab. inż. Zenon Nogalski
15)  Prof. dr hab. inż. Cezary Purwin
16)  Prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde
17)  Prof. dr hab. inż. Anna Wójcik
18)  Dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM
19)  Dr hab. inż. Paweł Janiszewski, prof. UWM
20)  Dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM
21)  Dr hab. inż. Jarosław Król, prof. UWM
22)  Dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM
23)  Dr hab. inż. Paweł Wysocki, prof. UWM
24)  Dr hab. inż. Ewa Jastrzębska
25)  Dr hab. inż. Wojciech Kozera
26)  Dr hab. wet. Magdalena Koziorowska-Gilun
27)  Dr inż. Monika Sobczuk-Szul
28)  Mgr inż. Sylwia Kotlarczyk - przedstawiciel doktorantów
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.10.2019
Data publikacji:
15.10.2019 13:32
Data aktualizacji:
15.10.2019 13:32
Liczba wyświetleń:
691
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec135.pdf466.03 KB